İSTMOB VİZYON

Vizyonumuz

Ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve katma değer üreten projeler geliştirmek amacıyla, yenilikçi ve modern dünyanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurgulanmış, çağımızın teknolojik imkanlarını azami ölçüde kullanan, uluslar arası ticarette markalaşmaya önem veren, girişimciliği ön planda tutarak global ölçekte başarı hikayelerinin yazılmasına destek olmayı hedefleyen, ülkemiz ihracatına önemli ölçüde katkı sağlamayı amaçlayan, çevreci bir yaklaşımla sürdürülebilir yatırım ortamının sağlanmasına öncülük eden faaliyetler gerçekleştirmek.

Stabil Proje

Kalite Güvencesi

Geri Dönüşüm