İSTMOB

Faaliyet alanı içerisinde bulunduğu tüm paydaşlarıyla birlikte değer üretme misyonunu benimseyerek, çevreye ve insana duyarlı, sürdürülebilir, ihtiyaçların çok boyutlu karşılanmasına yönelik, doğru kurgulanmış organizasyonuyla etkili bir yönetim süreci modellenerek başarılı bir üretim, ticaret ve lojistik merkezi projesi hayata geçirmek.

images