Yeni haber

KONSEPT PROJE SEÇİMİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇ RAPORU

HİTAM Üretim ve Ticaret Üssü projesi kapsamında İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi, 805 Ada, 1 Parselde yer alan 200.000 m2 tapu alanına sahip arsada hayata geçirilecek “İSTMOB PROJESİ” için, en iyi ve en verimli kullanım fonksiyonunu belirleme ve yatırım stratejisinin geliştirilmesine yönelik alternatifli konsept projeler (3 alternatif proje) ile ön fizibilite analiz çalışmaları yapılmıştır.

Kooperatif Genel Kurul Üyelerine 2023 yılı ocak ayı içerisinde belirlenen takvim doğrultusunda Kooperatif merkez ofisinde 15 ila 25’er kişilik gruplar halinde ve toplantılara katılamayan üyelere de online olarak proje sunumları gerçekleştirilmiştir.

Sunumlarda proje süreciyle ilgili Yönetim Kurulu ve ARGEPLANO tarafından genel bilgiler paylaşılmış, konsept projeler detaylarıyla birlikte sunulmuş, üyelerle birlikte görüş alışverişinde bulunulmuş, üyeler tarafından sunulan öneriler değerlendirilerek katılımcı bir istişare ortamı sağlanmıştır.

Konsept proje sunumları sonrasında Kooperatif Genel Kurul Üyelerine anket formları dağıtılmış ve üyelerden görüş ve önerileri alınarak beğendikleri proje alternatifini seçmeleri istenmiştir.

Kooperatif üyeleri tarafından doldurulup imzalanarak Kooperatife teslim edilen anket formları incelenmiş ve istatistik sonuçları detaylarıyla birlikte paylaşılmaktadır.

Not: Projelerde ki veriler ön bilgilendirme amaçlıdır. Nihai veriler inşaat ruhsatı alındığında netleşmiş olacaktır.

Tüm Haberler